EN CH

Paper & Salad Bowls

紙碗和沙拉碗

常用紙碗規格

 • 260cc 湯杯

 • 390cc 湯杯

 • 520cc 湯杯

 • 780cc 湯杯

 • 1100cc 湯杯

烘焙紙托和沙拉紙碗

 • 6寸蛋糕烘焙紙托

 • 8寸蛋糕烘焙紙托

 • 40oz 沙拉紙碗

冰淇淋紙碗

 • 120cc 冰淇淋杯

 • 160cc 冰淇淋杯

 • 260cc 冰淇淋杯

紙碗可選配件

 • 260/320cc

 • 390cc

 • 520cc

 • 750cc

 • 780/850/1100cc

郵件訂閱

我們會定期把更新產品發送到您的指定郵箱

涩涩中文字幕1080p